Tallinna Kaubamaja I kvartali käive kasvas 5,6 %

17.04.2013

Tallinna Kaubamaja kontserni I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu suurenes 112 miljoni euroni, kasvades aastaga 5,6% võrra. Kontserni esimese kolme kuu maksueelne kasum oli 1,5 miljonit eurot. Tarbijate kodukulutuste tõus aasta alguses aeglustas jaekaubandusturu arengut.

„Ilmselt esimest korda kontserni ajaloos ja Eesti jaekaubanduses tervikuna võistlesid tarbija rahakotis omavahel toidu- ja esmatarbekaupadele tehtavad kulutused kodukuludega sellisel määral.   Kontserni käive küll kasvas I kvartalis enamuses tegevusvaldkondades, kuid seda kasvu pidurdas selgelt tarbija ettevaatlikkus seoses elektrihindade kasvuga. Täiendavalt suurendas hiline kevad tulek küttekulude kasvu, seda tavatarbijate kui ka ettevõtte poolt vaadates,“ lausus Tallinna Kaubamaja ASi juhatuse esimees Raul Puusepp.

Kuna uute kaubanduspindade hulk on Eestis pidevalt kasvanud, siis on Raul Puusepa sõnul suurenemas ka konkurents turul, mistõttu Tallinna Kaubamaja kontsern tegeleb pidevalt sisemise töökorralduse efektiivsemaks muutmisega, klientidele paremate hinnavõimaluste otsimisega ning kliendilojaalsusprogrammi arendamisega. Tallinna Kaubamajal oli I kvartali lõpu seisuga enam kui 570 000 püsiklienti, kelle osatähtsus kontserni käibes on samuti pidevalt kasvanud.

Aasta esimese kolme kuu puhaskahjumiks kujunes 2,3 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga summas 3,8 miljonit eurot. „Kasuminäitaja oluliseks mõjutajaks oli kulude kasv – lisaks pikaleveninud talvest tingitud halduskulude tõusule suurendasime ka tööjõukulusid. Teisalt näeme teenindajate palgataseme korrigeerimises konkurentsieelist tulevikuks, olles atraktiivne tööandja võimekatele kaubandustöötajatele,“ märkis Raul Puusepp.

Raul Puusepa sõnu avas Tallinna Kaubamaja kontsern I kvartalis kaks uut kauplust ning uuendas suuremal või vähemal määral mitme olemasoleva kaupluse sisseseadet ja ostukeskkonda. Sel aastal jätkab kontsern laienemist. „Eeldada võib tarbimisaktiivsuse suurenemist järgnevatel kuudel, kuid ilmselt on tarbija jätkuvalt ettevaatlik, mõeldes pidevalt oma elamispinnaga seonduvatele kulutustele.“

Selveri supermarketite 2013. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 79,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 2,9%. Selveritest sooritati 2013. aasta I kvartalis 7,9 miljonit ostu, ületades aasta varasema perioodi ostude arvu 1,5% võrra. Selverite konsolideeritud maksueelne kasum oli 0,03 miljonit eurot, kahanedes aastaga 1,8 miljoni euro võrra.

2013. aasta I kvartalis avati Läänemere Selver Tallinnas ning samasse perioodi jäi osaliselt ka Saare Selveri ümberehitus. Tondi ja Keila Selverites avati SelveEkspressi teenus. Tänavu on Selveril kavas jätkata laienemisega. Suvel avatakse uus kauplus Tartus, aasta lõpus veel vähemalt 2 uut Selverit. Selveri kauplusteketti kuulub 2013. aasta I kvartali lõpu seisuga 41 kauplust müügipinnaga 76,2 tuhat m².