Nõukogu ja juhatus

Tallinna Kaubamaja Grupi AS-i juhatus on üheliikmeline. Juhatuse liige Raul Puusepp on ametis alates 2002. aastast, tema volitused lõpevad 6. märtsil 2026.

Nõukogu liikmed on Jüri Käo, Enn Kunila, Kristo Anton, Meelis Milder ja Gunnar Kraft. Praeguste nõukogu liikmete volitused lõpevad 20.05.2024. Nõukogu esimees on Jüri Käo, kes on olnud Tallinna Kaubamaja nõukogu liige alates 1997. aastast ja on olnud varasemalt nõukogu esimees aastatel 2000-2001 ning 2009-2021.

Nõukogu

Jüri Käo
Nõukogu esimees
Jyri.Kao@nginvest.ee

Jüri Käo on aktsionäride poolt Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmeks valitud alates 1997. aastast ning on Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu esimees.

Jüri Käo töötab OÜ NG Investeeringud juhatuse esimehena ning osaleb kõigi Tallinna Kaubamaja Grupp AS Eesti tütarettevõtete ja UAB TKM Lietuva ning SIA TKM Latvija nõukogude töös. Ta on Kaubamaja AS ja ASi TKM King nõukogu esimees ning Tallinna Kaubamaja Grupp AS auditikomitee liige. Samuti on ta NG Investeeringud ettevõtete gruppi kuuluva Kitman Thulema AS nõukogu esimees ning AS Liviko, AS Balbiino, OÜ Roseni Kinnisvara nõukogu liige ja Roseni Majad OÜ ning Kuulsaal OÜ juhatuse liige.

Jüri Käo on alates 1996. aastast olnud valitud Eesti Tööandjate Keskliidu juhtorganisse ning on alates 2016. aastast liidu volikogu aseesimees. Aastatel 1995-2015 oli Jüri Käo Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse aseesimees. 2015. aastal tunnustas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda teda I klassi aumärgiga teenete eest Eesti majanduse ja ettevõtluskeskkonna pikaajalisel edendamisel ning ettevõtlusmotivatsiooni kasvatamisel

Jüri Käod on autasustatud Eesti Vabariigi II ja IV klassi Valgetähe teenetemärgiga.

Enn Kunila
Nõukogu liige
Enn.Kunila@nginvest.ee

Enn Kunila on aktsionäride poolt Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmeks valitud alates 2000. aastast.

Enn Kunila töötab OÜ NG Investeeringud juhatuse liikmena ning osaleb kõigi Tallinna Kaubamaja Grupp AS Eesti tütar- ja sidusettevõtete, UAB TKM Lietuva ning SIA TKM Latvija nõukogude töös, sealhulgas TKM Kinnisvara AS, TKM Kinnisvara Tartu OÜ ja UAB TKM Lietuva nõukogu esimehena. Ta on NG Investeeringud ettevõtete gruppi kuuluvate AS Liviko, AS Balbiino, OÜ Roseni Kinnisvara nõukogu esimees ja Roseni Majad OÜ juhatuse esimees ning Kitman Thulema AS nõukogu liige.

Enn Kunila on olnud aastaid Eesti Toiduainetööstuse Liidu volikogu esimees ja Eesti Kultuurkapitali nõukogu liige ning mitme ettevõtlusega seotud ühiskondliku organisatsiooni juhtorgani liige. Enn Kunila on MTÜ Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts juhatuse esimees alates seltsi loomisest 2007. aastal. Lisaks on ta Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsile olulist majanduslikku tuge pakkuvate patroonide kogu asutaja. Ta on ka SA Eesti Kunstimuuseum nõukogu liige alates selle loomisest 2016. aastal.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on tunnustanud Enn Kunilat panuse eest Eesti ettevõtluskeskkonna kujundamisel ning Ernst & Young Eesti Ettevõtja elutööpreemiaga.

Enn Kunila töö Eesti klassikalise maalikunsti tutvustamisel on pälvinud muuhulgas tunnustust Aasta Kultuurisõbra nimetusega, Tallinna teenetemärgiga, Välisministeeriumi teeneteristiga ning Itaalia Vabariigi Teeneteordeniga.

2006. aastal autasustati Enn Kunilat Eesti Vabariigi IV klassi Valgetähe teenetemärgiga.

Kristo Anton
Nõukogu liige
Kristo.Anton@nginvest.ee

Kristo Anton töötab NG Investeeringud OÜ investeeringute juhina alates 2006. aastast, kus tema peamisteks ülesanneteks on Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete investeeringute, laienemiste ja finantseerimisega seotud teemad.

Samuti on Kristo Anton Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i jätkusuutliku arengu töörühma liige ja auditikomitee liige. Alates 01.01.2023.a kuulub Kristo Anton Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete (Selver AS, Kulinaaria OÜ, Kaubamaja AS, TKM Finants AS, OÜ TKM Beauty, TKM Auto OÜ, KIA Auto AS, AS Viking Motors, SIA Forum Auto, SIA Verte Auto, UAB KIA Auto, TKM Kinnisvara AS, TKM Kinnisvara Tartu OÜ, SIA TKM Latvija, UAB TKM Lietuva, Viking Security AS) nõukogudesse.

Grupiväliselt kuulub Kristo Anton Mansum OÜ juhatusse. Ta omab Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Eestis magistrikraadi (MBA) aastast 2001 ja Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadi (MScEng) aastast 2022. Kristo Anton ei oma Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsiaid.

Meelis Milder
Nõukogu liige
mildermeelis@gmail.com

Meelis Milder on aktsionäride poolt Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmeks valitud alates 1997. aastast ja osaleb Kaubamaja AS nõukogu töös.

Meelis Milder on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, töötanud juhtimiskonsultandina Mainoris ning olnud pikaaegne AS Baltika juhatuse esimees. Alates 1. maist 2021 valiti Meelis Milder juhtima ASi Wendre.

Meelis Milder on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige. Ta on ka Kaupmeeste Liidu, Eesti Rõivatootjate Liidu ja Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni asutajaliige, samuti Tartu Ülikooli külalisõppejõud ning Eesti Kunstiakadeemia auliige.

Meelis Milderit on autasustatud Eesti Vabariigi IV klassi Valgetähe teenetemärgiga, samuti Välisministeeriumi ja EOK teenetemärkidega.

Gunnar Kraft
Nõukogu liige
Gunnar.Kraft@sangar.ee

Gunnar Kraft on aktsionäride poolt Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmeks valitud alates 2004. aastast ja osaleb Kaubamaja AS nõukogu ning Tallinna Kaubamaja Grupp ASi auditikomitee töös.

Gunnar Kraft on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusinsenerina ning omandanud rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi Helsingi Ülikoolis. Aastatel 1992-2002 töötas ta AS Eesti Investeerimispank asepresidendina, AS Optiva Pank nõukogu esimehena ning Sampo Pank PLC Balti panganduse direktorina. Aastatel 2002-2013 oli Kraft AS Sangar juhatuse esimees, alates 2014 nõukogu esimees. Ta on ka AS Mivar-Viva nõukogu liige.

Gunnar Kraft on valitud alates 2003. aastast Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liikmeks ning aastatel 2005-2013 Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liikmeks.

Alates 1995. aastast on Gunnar Kraft MTÜ Sport Kõigile president ja 2002. aastast Costa Rica aukonsul Eestis.

Gunnar Krafti on autasustatud Eesti Vabariigi IV klassi Valgetähe teenetemärgiga.

Juhatus

Raul Puusepp
Juhatuse liige
Raul.Puusepp@tkmgrupp.ee

Raul Puusepp on Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse esimees alates 2002. aastast ning osaleb kõigi Tallinna Kaubamaja Grupp AS Eesti tütarettevõtete ja UAB TKM Lietuva nõukogude töös, sealhulgas Viking Security AS, TKM Finants AS ja OÜ TKM Beauty nõukogu esimehena.

Raul Puusepp on 1993. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala.

Aastatel 2000-2002 oli Raul Puusepp AS Tartu Kaubamaja juhatuse esimees. Eelnevalt on ta töötanud AS Leks Kindlustuse Lõuna regiooni juhatajana ning AS Eesti Post projektijuhina.

2013. aasta oktoobrist on Raul Puusepp valitud Eesti Kaupmeeste Liidu juhatuse esimeheks. 2020. aastal tunnustas Eesti Kaubandus ja Tööstuskoda Raul Puuseppa II klassi aumärgiga  silmapaistvate teenete eest Eesti majanduse arendamisel.