Tallinna Kaubamaja I poolaasta käive kasvas 4,9%

17.07.2013

Tallinna Kaubamaja Grupi I poolaasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 235,8 miljonit eurot, kasvades aastaga 4,9 % võrra. Kontserni kuue kuu puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot.

„Tallinna Kaubamaja Grupi I poolaasta tulemused olid arvestades järjest teravnevat konkurentsi jaekaubandusturul ootuspärased,“ lausus Tallinna Kaubamaja ASi juhatuse esimees Raul Puusepp. „Oleme tänastest kasumitest maksnud lõivu tulevastele kasumitele, panustades kontserni edasisele arengule ning tuleviku kindlustamisele, olgu siis tegemist kas uute kaupluste avamisega või klientidele suunatud lojaalsusprogrammiga. Püsiklientide arv kasvas aastaga ligi 14% ulatudes 585 000 inimeseni ning tuntavalt on kasvanud ka nende osakaal kontserni käibes.“ Raul Puusepa sõnul anti I poolaastal lojaalsusprogrammi kaudu klientidele boonuspunkte 1,3 miljoni euro ulatuses enam, kui aasta varem.

Raul Puusepp lausus, et konkurentsi suurenedes langevad marginaalid ning arendusprojektide käivitusperiood on pikem. Samas pole ühtegi uut investeeringut tehtud uisapäisa, uued kauplused on püütud luua perspektiivikatesse asukohtadesse. Seniste kaubanduspindade laiendused on tagantjärgi vaadates osutunud väga vajalikuks sammuks. Kasumile avaldasid mõju 20% kasvanud soojus- ja elektrikulud, samuti 13%line tööjõukulude kasv, mille tingis teenindajate palkade korrigeerimine ja grupi laienemisega seotud töötajate arvu kasv.

„Konkurentsisituatsioon erinevates segmentides on erinev,“ tõdes Raul Puusepp. „Supermarketite valdkonnas on konkurents praegu eriliselt tihenenud. Seal oleme korrigeerinud hindu, mis omakorda kasvatab madalama marginaaliga toidukauba osakaalu käibes. Seda turuseisu aitavad tasakaalustada teised kontserni tegevusvaldkonnad, näiteks autosegment, kus on võimalik näidata suuremaid kasve.“

Selveri supermarketite 2013. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 164 miljonit eurot, kasvades aastaga 1,7% võrra. Selveritest sooritati I poolaastal 16,4 miljonit ostu, ületades aasta varasema perioodi ostude arvu 2 % võrra. Selverite konsolideeritud maksueelne kasum oli 0,4 miljonit eurot, maksujärgselt lõpetati poolaasta 1,3 miljoni euro suuruse kahjumiga.

2013. aasta I poolaastal avati Läänemere Selver Tallinnas ja Aardla Selver Tartus ning laiendati Saare Selverit Saaremaal. I poolaasta jooksul avati seitsmes kaupluses SelveEkspressi teenus. Selle aasta lõpus on Selveril kavas avada kolm uut kauplust – Tallinnas Balti jaamas ning Peetri alevikus ja Viljandi kesklinnas. Selveri kauplusteketti kuulub 2013. aasta juuni lõpu seisuga 40 Selverit ja 2 gurmeekauplust, kokku müügipinnaga 78,1 tuhat m².

Kontserni kuuluvate kaubamajade 2013. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 41,4 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,3 % võrra. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel poolaastal 270 eurot kuus, mis on 2,1% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade kuue kuu ärikasum oli 0,6 miljonit eurot, olles 0,2 miljonit euro võrra parem kui sama näitaja mullu.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti müügitulu 2013. aasta I poolaastal oli kaks miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 17%. I.L.U. keti puhaskahjum esimeses poolaastal oli 0,3 miljonit eurot, mis on 3,3 % võrra parem aastatagusest tulemusest. Võrreldes möödunud aasta esimese poolaastaga on I.L.U. ketil alates 2012. aasta augustist avatud ka kuues kauplus Tartus Tasku Keskuses.

Kontserni autokaubanduse poolaasta müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 22,1 miljonit eurot, ületades 42,5% võrra eelmise aasta sama perioodi tulusid. Sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 17,2%. I poolaastal müüdi kokku 1100 autot, sellest II kvartalis 642 sõidukit. Autokaubanduse valdkonna I poolaasta puhaskasumiks kujunes miljon eurot, ületades eelmise aasta tulemust 8,2 % võrra.

Jalatsikaubanduse müügitulu oli I poolaastal 6,8 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,6%. Poolaasta kahjumiks kujunes 0,3 miljonit eurot, eelmisel aastal oli vastav näitaja 0,3 miljonit eurot. Kontserni jalatsikaupluste ketti kuulub II kvartali lõpu seisuga 28 kauplust üldpinnaga 8,8 tuhat m².

Kinnisvarade ärisegmendi 2013. aasta I poolaasta kontserniväline müügitulu oli 1,6 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,7%. Poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 4,3 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot enam kui eelmise majandusaasta samal perioodil. 2013. aastal valmib Peetri Selver Rae vallas ja Riias Ulmana tänaval on kavas rekonstrueerida hoone tänapäevaseks autosalongiks.