Jätkusuutlikkus

TKM Grupi ettevõtted peavad oma igapäevategevustes oluliseks vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete juurutamist. Läbi mitmete toetusprojektide edendatakse Eesti elu erinevaid valdkondi ja aidatakse kaasa kogukonna arengule ning inimeste elukvaliteedi tõusule.

Oma tegevuste planeerimises lähtub Grupp neljast põhisuunast, mis toetavad ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkide täitmist. Fookusteemade määramisel on arvesse võetud Kestliku Arengu Eesmärkide 169 alameesmärki, panustades eelkõige eesmärkidesse, mille puhul grupi ettevõtete tegevuse mõju on arvestatava määraga.

Ökoloogiline keskkond

TKM Grupp väärtustab põhimõtet, et keskkonnahoidlik tegevus on aluseks tõhusalt toimiva keskkonna ja jätkusuutliku ühiskonna loomisel. Pikemaajalisemaks eesmärgiks on Grupp seadnud oma tegevuse ökoloogilise jalajälje kooskõlastamise Pariisi kliimaleppega.

CO2 jalajälg

Grupi süsiniku jalajälg, absoluutheide

2020

2021 2022
Skoop 1, t CO2e* 11 500 19 900 15 800
Skoop 2, t CO2e* 43 000 35 700 37 000
Kokku, t CO2e* 54 500 55 600 52 800

 

Grupi süsiniku jalajälje intensiivsus: skoop 1, 2 2020 2021 2022
t CO2e*/ töötajate arvu kohta 11,97 11,34 11,24
t CO2e*/ m2    0,21    0,22    0,21

 

Grupi süsiniku jalajälg, jäätmed 2020 2021 2022
Skoop 3 jäätmed, t CO2e* 15700
     
 • Ettevõtete otsesed emissioonid on mõõdetud GHG Protocol standardi alusel ning tegevuskava süsinikuneutraalsuse saavutamiseks on koostamisel.
 •  Süsiniku jalajälje vähendamiseks on esmane fookus otseste emissioonide ehk skoop 1 ja 2 vähendamisel- sõidukite kütused, külmaainete lekked, soojus- ja elektrienergia.
 • Järk-järgult lisanduvad arvutustesse ka skoop 3 ehk kaudsed emissioonid- jäätmed, ostetud ja müüdud tooted, logistika, tööreisid jne.
 • Alates 2021. aasta septembrist tarbitakse Grupile kuuluvatel kaubandus-, lao- ja tootmispindadel 100% taastuvatest allikatest toodetud elektrit.
Tallinna Kaubamaja Grupi taastuvenergia osakaal 2020 2021 2022
Taastuvatest allikatest pärit elektri osakaal 12% 31% 44%

Jäätmed ja materjalid

 • 100% Selveri keti kaupluses tekkivast paber- ja kilepakendijäätmetest suunatakse taaskasutusse. Veopakendi vähendamiseks kasutavad Selver ja Kulinaaria Bepco kastisüsteemi.
 • I.L.U., Selveri ja Kaubamaja kotid on valmistatud 90-100% taaskasutatud materjalidest.
 • Kulinaaria kasutab rPET salatikarpe, mis on toodetud 100% taaskasutatud plastist ja tänu millele väheneb esmatootmise plasti kogus ligi 50 tonni võrra aastas.

Tarneahel

 • Toodete ja teenuste ostmisel lähtutakse keskkonnahoidlike hangete põhimõtetest, võimaluse korral eelistatakse eestimaiseid tooteid.
 • 2022. aastal oli Grupil kokku 2808 tarnijat. 42% kaubast oli Eesti päritolu, toidukaupade osas oli vastav näitaja koguni 60%.
 • Grupi omamärgitooted moodustasid tooteportfellist 0,92%, millest 0,01% oli ostetud kõrge sotsiaalse riskiga riikidest.

Sotsiaalne keskkond

TKM Grupp tunnetab oma rolli ja vastutust ettevõtjana ja teadvustab oma tegevuste mõju ühiskonnale. Grupi kaubanduskeskused ja kauplused on tähtsateks kogukonna keskusteks, mille ümber on koondunud mitmeid ühiskonnale olulisi teenuseid. Grupi personalipoliitika eesmärk on väärtustada, arendada ja hoida Grupi töötajaid ühtsete põhimõtete järgi, mis hõlmavad personalijuhtimist ja planeerimist, läbimõeldud värbamis- ja valikuprotsessi ning sellele järgnevat eesmärgipärast ja motiveerivat arengut. Lähtutakse põhimõttest, et edu aluseks on lojaalsed, pühendunud, eetilised ja tulemustele orienteeritud töötajad ning peetakse oluliseks toetava töökeskkonna loomist.

Spordi toetamine

 • Selver toetab jalgpalliklubi FC Florat, Eesti Jäähokiliitu ja jäähokiklubi Tornaadot ja on võrkpalliklubi Selver Taltech nimisponsor.
 • Viking Motors toetab laskesuusatajaid Kalev Ermitsat ja Regina Oja, tennisist Maria Lotta Kauli, kuulitõukajat Jander Heli, discgolfi mängijat Rasmus Metsmaad ning ORU RC mudelirada ja AT Spordiklubi.
 • Kia Auto toetab läbi MTÜ Spordiseltsi Haapsalu lastekodu spordi- ja vabaajategevusi, lisaks veel ekstreemspordivõistlust Simple Session, kus võistlevad maailma esirulatajad ja BMX sõitjad, suusahüppajat Arti Aigrot, discgolfi mängijat Kristo Raiki, aerutajat Liisa Marie Läänet ja kümnevõistlejat Janek Õiglast.
 • Viimsi keskus on korvpalliklubi Viimsi/Sportland, Viimsi Jalgpalliklubi, Viimsi Martin Reimi Jalgpallikooli ning Spordiklubi CFC pikaaegne toetaja

Eesti kultuuri väärtustamine

 • Kaubamaja toetab noorte moeürituste korraldamist aidates täita auhinnalaudu ning on Eesti mainekaima moedisainiauhinna Kuldnõel ning Tallinn Fashion Week peatoetaja. Kaubamaja Tallinna müügimaja Naistemaailmas on eraldi ala Eesti moekunstnike loomingule.
 • Kaubamaja, Selver ja Partnerkaart toetavad läbi oma turunduskanalite igal aastal pea sadat kultuuriprojekti – peamiselt väljaspool suuri linnu toimuvaid teatrietendusi, kontserte ja suveüritusi.
 • Kaubamaja on pikaaegne KUMU toetaja ja koostööpartner.
 • Selver toetab kultuuriprojekte ja kogukondlike üritusi peamiselt väljaspool suuri linnu, Selveri toetuste summa 2022. aastal oli üle 250 tuhande euro.

Töötajate heaolu

 • Kaubamaja sisekoolitus pakub kõrgetasemelisi teeninduse ja meeskonnatöö koolitusi.
 • Kaubamaja ja Selver liitusid 2012. aastal Mitmekesisuse kokkuleppega ja Kaubamajal on Peresõbraliku tööandja hõbetaseme tunnustus.
 • Uute töötajate väljaõppeks ja sisseelamisperioodi tõhustamiseks on Grupis loodud koolitusprogrammid, mida viivad läbi pikaajalise staažiga spetsialistid. Uutele juhtidele määratakse mentor ning toetamiseks toimib juhendamissüsteem. Töötajate areng ja motiveeritus tagatakse pädevustasemete hindamissüsteemiga, mis on vastavuses ettevõtete põhiväärtuste ja ametikohtade kompetentsimudelitega.

Panustamine Eesti ühiskonna arengusse

 • Grupi ettevõtete poolt riigile ja kohalikele omavalitsustele tasutud maksud moodustasid 2022. aastal kokku 78,2 miljonit eurot.
 • Selver on juba 19 aastat korraldanud heategevusprojekti Koos On Kergem, mille raames annetatakse raha haiglate laste- ja sünnitusosakondade toetuseks.
 • Koostöös Uuskasutuskeskusega on Kaubamajades avatud statsionaarsed kogumispunktid kasutatud riietele ja jalatsitele, et suunata esemed taaskasutusse.
 • Selver on Aasta Põllumehe konkursi toetaja.
 • Kaubamaja teeb juba aastaid aktiivselt koostööd MTÜ-ga Minu Unistuste Päev, et pakkuda rõõmu lastele, kes sellest enim puudust tunnevad.
 • Kia Auto teeb koostööd Viljandi Kutseõppekeskusega ,andes õppekasutusse erinevaid autotehnika agregaate.
 • Kulinaarial on tihe koostöö Astangu Toimetulekukeskusega erivajadustega inimeste tööhõive tõstmiseks.
 • Selver teeb koostööd paljude Eesti väiketootjatega ja pakub neile turundusabi.
 • Tartu Kaubamaja on toetanud Tartu kesklinnas laste mänguväljaku renoveerimist ja pannud õla alla Tartu Ülikooli Lastefondi toetuskampaaniatele, võimaldades fondile keskuses püsireklaampinna.
 • Viimsi keskusel on pikaaegne koostöö Eesti Sõjamuuseumiga, Viimsi Noortekeskusega ning festivaliga Viimsi JazzPopFest, samuti toetatakse kohalikke spordiklubsid ja huvikoole ning kultuurikollektiive pakkudes tasuta reklaampindasid, esinemisvõimalusi ja toetades erinevaid projekte ja üritusi.
 • I.L.U. on toetanud erinevaid erivajadustega ning toimetuleku raskusega inimestega heaoluga seotud projekte. Lähisuhtevägivalla all kannatanud naiste hambaravi toetamiseks tehti koostööd heategevusfondiga „Naeratuse eest“. Samuti tehakse koostööd ilubrändidega heategevustoodete müümisel oma kauplustes.

Tervislik toit ja toidu annetamine

 • Selver on viimased aastad teinud mitmekülgset koostööd. heategevusorganisatsioonidega Shalom, Toidupank, SAK Fond ja kirikukogudused, et annetada toidukaupu puudust kannatavatele peredele. Selver toetab järjepidevalt Alaveski loomaparke ja Tartu loomade varjupaika. 2022. aastal annetas Selver kokku ligikaudu 730 tonni toitu.
 • Kulinaaria lõi koostöös Toidu-ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusega kasulike toitainete ja vitamiinidega rikastatud tervist toetavad supid.

Arendus ja innovatsioon

Arenduse ja innovatsiooni edendamiseks teevad TKM Grupi ettevõtted koostööd erinevate ülikoolide ja organisatsioonidega. Olulisel kohal on automaatika ja targa maja põhimõtted, klientidele mugavate lahenduste loomine ja toodete kvaliteedi tõstmine.

 • Kaubamajas ja Selveris on võimalik puu- ja köögiviljade kaalumisel loobuda paberkleebisest ning kasutada info talletamiseks iseteeninduspulti. Kõik Partnerkaardi klientide ostud salvestatakse iseteenindussüsteemis, mis võimaldab klientidel loobuda pabertšekkidest.
 • Kulinaaria täielikult kaasajastatud tootmises on kasutusele võetud uus pakendamissüsteem, mis tõstab toodete säilivusaegasid ilma vajaduseta lisada säilitusaineid.
 • Viking Motors võttis kasutusele teeninduslahenduse, millega kliendid saavad teenindusest või remondist tulnud autod kätte endale sobival ajal kontaktivabalt.
 • Partnerkaardil valmis Partnerkaardi äpp, mida on võimalik kasutada kui ostupulti, vaadata personaalseid soodustusi, hoida ülevaadet ostutšekkidest, vaadata ostuboonust ja palju muud

Juhtimine

TKM Grupp lähtub oma tegevuses Finantsinspektsiooni Hea Ühingujuhtimise Tavast, OECD juhistest rahvusvahelistele ettevõtetele ja ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest.

 • Grupis on kasutusel eetikakoodeks Grupi Hea Äritava.
 • Lähtutakse eetilisest, ausast ja läbipaistvast äripidamisest ning rakendatakse sellele kaasa aitavaid meetmeid (korrad, juhendid, lepingud, deklaratsioonid jm). Tegevuste läbipaistvuse ja nõuetele vastavuse kontrolliga tegeleb Grupi siseauditi osakond.
 • Teadlikkuse kasvatamise eesmärgil viiakse Grupis regulaarselt läbi nii sisemisi kui väliseid koolitusi kasvatamaks nii juhatuse- ja juhtkonnaliikmete kui ka töötajate teadlikkust korruptsiooni ennetamisest ja vältimisest.

TKM Grupi Jätkusuutlikku arengu strateegia 2023-2030

 • Jätkusuutlikkuse juhtimiseks on Grupil Jätkusuutliku arengu strateegia 2023-2030, mis seab fookuse ning pikaajalised mõõdetavad eesmärgid tagamaks ärilise edu ning loodus- ja sotsiaalse keskkonna sümbioos.
 • Strateegia dokument on juhtdokument, millest lähtutakse nii lühi- kui pikaajaliste otsuste tegemisel. Jätkusuutliku arengu teemad on Grupi nõukogus arutlusel kord kvartalis ning strateegia jälgimist teostab Grupi Siseauditi osakond.