TKM Grupp AS privaatsuspoliitika

TKM Grupp AS privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel TKM Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi Grupp) töötlevad oma klientide isikuandmeid. Grupi privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Grupi ettevõtete poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Grupi ettevõtete kaupluseid ja veebisaite. Grupi ettevõtted kasutavad isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.
Русскоязычную версию политики конфиденциальности TKM Grupp AS предприятий ТКМ читайте здесь.

TKM Grupp AS

TKM Grupp AS on kontsern, kuhu kuuluvad peamiselt jae- ja hulgikaubandusega tegelevad ettevõtted Kaubamaja AS, Selver AS, OÜ Kulinaaria, SIA Selver Latvia, AS TKM King, Viking Security AS, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, TKM Auto OÜ, KIA Auto AS, Aktsiaselts VIKING MOTORS, SIA Forum Auto, SIA Verte Auto, UAB KIA Auto, TKM Kinnisvara AS, TKM Kinnisvara Tartu OÜ, SIA TKM Latvija ja UAB TKM Lietuva.

Grupi ettevõtete klientide isikuandmete vastutavate töötlejate kontaktandmed on:

 • TKM Grupp AS – aadress Kaubamaja 1 Tallinn 10143, e-post dpo@kaubamaja.ee
 • Kaubamaja AS – aadress Gonsiori 2 Tallinn 10143, e-post kaubamaja@kaubamaja.ee
 • Selver AS – aadress Pärnu mnt 238 Tallinn 11624, e-post selver@selver.ee
 • OÜ Kulinaaria – aadress Taevakivi tn 7b Tallinn 13619, e-post info@kulinaariatoit.ee
 • AS TKM King – aadress Betooni 14 Tallinn 11415, e-post info@tkmking.ee
 • Viking Security AS – aadress A. H. Tammsaare tee 62 Tallinn 11316, e-post info@vikingsecurity.ee
 • OÜ TKM Beauty Eesti – aadress Gonsiori 2 Tallinn 10143, e-post ilu@ilu.ee
 • OÜ TKM Beauty – aadress Gonsiori 2 Tallinn 10143, e-post ilu@ilu.ee
 • KIA Auto AS – aadress Ülemiste tee 2 Tallinn 11415, e-post dpo@kia.ee
 • Aktsiaselts VIKING MOTORS – aadress Tammsaare tee 51 Tallinn 11316, e-post viking@vikingmotors.ee
 • SIA Forum Auto – aadress Karla Ulmana gatve 101 Marupe Marupes nov. LV-2167 Läti, e-post info@forumauto.lv
 • UAB KIA Auto – aadress Perkūnkiemio 2 Vilnius 12126 Leedu, e-post info@kiavilnius.lt
 • TKM Kinnisvara AS – aadress Gonsiori 2 Tallinn 10143, e-post kinnisvara@nginvest.ee
 • TKM Kinnisvara Tartu OÜ – aadress Riia 1 Tartu 51013, e-post kinnisvara@nginvest.ee

Grupi ettevõtete poolt teostatavate isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saab pöörduda iga Grupi ettevõtte poole ülal toodud kontaktidel või Grupi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Grupi ettevõtete poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Grupi ettevõtete kaupluseid ja veebisaite.

Lisaks privaatsuspoliitikale kehtivad eritingimused isikuandmete töötlemisele Gruppi kuuluvate Kaubamaja, Selveri, Selveri Köögi ja I.L.U. e-poodide osas ning Gruppi kuuluvate Selveri, Kaubamaja, I.L.U. ja L´Occitane kaupluste ühisele püsikliendiprogrammile Partnerprogramm. Kaubamaja e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega on võimalik tutvuda siin, Selveri e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega on võimalik tutvuda siin ja I.L.U. e-poe tingimustega on võimalik tutvuda siin. Partnerprogrammi isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad siin.

Milliseid isikuandmeid Grupi ettevõtted koguvad?

Grupi ettevõtted võivad teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Grupi ettevõtted võivad parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Grupi ettevõtetel on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

Kuidas Grupi ettevõtted isikuandmeid koguvad?

Grupi ettevõtted koguvad Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt Grupi ettevõtetelt toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Grupi ettevõtted koguvad Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Millistel eesmärkidel Grupi ettevõtted isikuandmeid töötlevad?

Grupi ettevõtted töötlevad isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendi päringutele vastamine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • õigustatud huvi
 • maksevõime hindamine (finantsiline usaldusväärsus)
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • isikute ja vara kaitse
 • õigusnõuete menetlemine
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Kuidas Grupi ettevõtted Teie isikuandmeid kaitsevad?

Grupi ettevõtted kasutavad Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad Grupi ettevõtete kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmete edastamine

Grupi ettevõtted võivad Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Grupile vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele Grupi ettevõtted isikuandmeid edastavad, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Kolmandatest isikutest teenusepakkujatega on võimalik tutvuda Grupi ettevõtete ja Partnerprogrammi veebilehtedel „Volitatud töötlejate“ nimekirja kujul või pöördudes vastava Grupi ettevõtte poole eeltoodud kontaktidel. Lisaks eeltoodule on Grupi ettevõtetel õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Grupi ettevõtted võivad töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Grupi ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Grupi ettevõtted võivad Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust selle Grupi ettevõttega, kelle otsepakkumistest soovite loobuda.

Küpsiste kasutamine

Grupi ettevõtete veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine

Grupi ettevõtete veebilehtede külastamisel võivad Grupi ettevõtted koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Grupi ettevõtted töötlevad nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Videosalvestused

Grupi ettevõtete kauplustes ja müügisalongides on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Gruppi kuuluv valvekaamerate omanik.

Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

Isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Grupi ettevõtted võivad edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus. Grupi ettevõtted võivad isikuandmete töötlemisel kasutada rahvusvahelisi teenuseosutajaid või koostööpartnereid ning sellisel juhul tagavad Grupi ettevõtted, et isikuandmete edastamiseks on olemas õiguslik alus ja et andmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatava õigusega.

Profileerimine

Grupi ettevõtted võivad kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Grupi ettevõtted ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Grupi ettevõttelt, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Tallinna Kaubamaja Grupi andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee või sellele Grupi ettevõttele, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, ülaltoodud kontaktidel. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Grupi ettevõtetel on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Grupil on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Privaatsuspoliitika muutmine

Grupil on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav Grupi ettevõtete veebilehtedel.

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et mõni Grupi ettevõte rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda selle Grupi ettevõtte poole ülaltoodud kontaktidel, TKM Grupi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

TKM Grupi privaatsuspoliitika on uuendatud 18.06.2020.

TKM Grupp AS политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности TKM Grupp AS устанавливает принципы, на основании которых TKM Grupp AS и его дочерние предприятия (далее «Группа») обрабатывают личные данные клиентов. Политика конфиденциальности Группы действует в отношении всех клиентов и пользователей, являющихся физическими лицами, которые покупают предлагаемые предприятиями Группы товары, продукты и услуги, а также посещают магазины и веб-сайты предприятий Группы. Предприятия Группы используют личные данные для того, чтобы обеспечивать ваше оптимальное обслуживание, а также надлежащее поддержание договорных отношений и корректное выполнение вытекающих из законов обязательств.

TKM Grupp AS

TKM Grupp AS – это концерн, в состав которого входят такие предприятия, занимающие, главным образом, розничной и оптовой торговлей, как Kaubamaja AS, Selver AS, OÜ Kulinaaria, SIA Selver Latvia, AS TKM King, Viking Security AS, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, TKM Auto OÜ, KIA Auto AS, акционерное общество VIKING MOTORS, SIA Forum Auto, SIA Verte Auto, UAB KIA Auto, TKM Kinnisvara AS, TKM Kinnisvara Tartu OÜ, SIA TKM Latvija и UAB TKM Lietuva.

Контактные данные ответственных обработчиков личных данных клиентов предприятий Группы:

 • TKM Grupp AS – адрес: Каубамая, 1, Таллинн, 10143, эл. почта: dpo@kaubamaja.ee;
 • Kaubamaja AS – адрес: Гонсиори, 2, Таллинн, 10143, эл. почта: kaubamaja@kaubamaja.ee;
 • Selver AS – адрес: Пярну мнт, 238, Таллинн, 11624, эл. почта: selver@selver.ee;
 • OÜ Kulinaaria – адрес: ул. Таевакиви, 7b, Таллинн, 13619, эл. почта: info@kulinaariatoit.ee;
 • AS TKM King – адрес: Бетоони, 14, Таллинн, 11415, эл. почта: info@tkmking.ee;
 • Viking Security AS – адрес: А. Х. Таммсааре теэ, 62, Таллинн, 11316, эл. почта: info@vikingsecurity.ee;
 • OÜ TKM Beauty Eesti – адрес: Гонсиори, 2, Таллинн, 10143, эл. почта: ilu@ilu.ee;
 • OÜ TKM Beauty – адрес: Гонсиори, 2, Таллинн, 10143, эл. почта: ilu@ilu.ee;
 • KIA Auto AS – адрес: Юлемисте теэ, 2, Таллинн, 11415, эл. почта: dpo@kia.ee;
 • Aktsiaselts VIKING MOTORS – адрес: Таммсааре теэ, 51, Таллинн, 11316, эл. почта: viking@vikingmotors.ee;
 • SIA Forum Auto – адрес: ул. Карла Ульмана, 101, Марупе, Марупский край, LV-2167, Латвия, эл. почта: info@forumauto.lv;
 • UAB KIA Auto – адрес: Перкункиемио, 2, Вильнюс, 12126, Литва, эл. почта: info@kiavilnius.lt;
 • TKM Kinnisvara AS – адрес: Гонсиори, 2, Таллинн 10143, эл. почта: kinnisvara@nginvest.ee
 • TKM Kinnisvara Tartu OÜ – адрес: Рийя, 1, Тарту 51013, эл. почта: kinnisvara@nginvest.ee

По вопросам, связанным с осуществляемой предприятиями Группы обработкой личных данных, можно обращаться к любому предприятию Группы, используя вышеуказанные контактные данные, или к специалисту по защите данных Группы по адресу электронной почты dpo@kaubamaja.ee.

Масштаб действия политики конфиденциальности

Политика конфиденциальности действует в отношении всех клиентов и пользователей, являющихся физическими лицами, которые покупают предлагаемые предприятиями Группы товары, продукты и услуги, а также посещают магазины и веб-сайты предприятий Группы.

Помимо политики конфиденциальности действуют особые условия в отношении обработки личных данных по части интернет-магазинов входящих в Группу Kaubamaja, Selver, Selveri Köök и I.L.U., а также в отношении программы для постоянных клиентов, или Партнерской программы (Partnerprogramm), которая является общей для входящих в группу магазинов Selver, Kaubamaja, I.L.U. и L´Occitane. С условиями обработки личных данных интернет-магазина Kaubamaja можно ознакомиться здесь, с условиями обработки личных данных интернет-магазина Selver можно ознакомиться здесь и с условиями интернет-магазина I.L.U. можно ознакомиться здесь. Условия обработки личных данных в случае Партнерской программы доступны здесь.

Какие личные данные собирают предприятия Группы?

С целью оптимального оказания услуги предприятия Группы могут в необходимом для оказания услуги объеме собирать личные данные, к которым относятся, в частности, ваше имя, личный код, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер телефона, предпочитаемый язык, выборы, связанные с прямым маркетингом, а также техническая информация, переданная посредством цифровых устройств (например, файлы cookie и прочие аналогичные технологии). С целью обеспечения оптимального обслуживания клиентов предприятия Группы могут в разумном объеме обрабатывать также прочие необходимые личные данные в соответствии с предварительно сообщенными вам целями, объемом и способом.

Предприятия Группы имеют право отказаться от отчуждения товара или оказания услуги, если оказание услуги без обработки личных данных невозможно.

Как предприятия Группы собирают личные данные?

Предприятия Группы собирают ваши личные данные с вашего согласия в начале формирования и во время действия клиентских отношений при покупке и использовании вами продукции и услуг предприятий Группы. Предприятия Группы собирают ваши личные данные только в том случае, если вы предоставляете данную информацию добровольно.

В каких целях предприятия Группы обрабатывают личные данные?

Предприятия Группы обрабатывают личные данные в следующих целях:

 • управление отношениями с клиентами и общение с клиентами;
 • заключение и выполнение заключаемого или заключенного с клиентом договора;
 • ответ на запросы клиента;
 • развитие и анализ отношений с клиентами;
 • предложение продуктов и услуг;
 • прямой маркетинг;
 • обоснованный интерес;
 • оценка платежеспособности (финансовая благонадёжность);
 • изучение потребительских привычек;
 • управление услугами и развитие услуг;
 • использование и усовершенствование веб-сайта;
 • проведение розыгрышей и опросов;
 • составление статистики продаж;
 • защита лиц и имущества;
 • рассмотрение правовых требований;
 • выполнение вытекающих из закона обязательств.

Как предприятия Группы защищают личные данные?

При сборе, хранении и обработке ваших личных данных предприятия Группы используют актуальные и достаточные технические и организационные меры защиты, которые предотвращают несанкционированный доступ, изменение, обнародование или уничтожение личных данных, сохраненных в базах данных клиентов и на веб-сайтах предприятий Группы. Доступ для изменения и обработки личных данных имеют только соответствующие уполномоченные лица.

Передача ваших личных данных

При обработке ваших личных данных предприятия Группы могут задействовать поставщиков услуг, являющихся третьими лицами, которые оказывают необходимые Группе услуги (например, разработка программного обеспечения, делегирование прямого сбыта, поставщики платежной и почтовой услуги и т.п.). Со всеми поставщиками услуг, являющимися третьими лицами, которым предприятия Группы передают личные данные, заключены договоры о защите личных данных и хранении передаваемой информации в тайне. С поставщиками услуг, являющимися третьими лицами, можно ознакомиться на веб-сайтах предприятий Группы и Партнерской программы в виде списка «Уполномоченные обработчики» или обратившись к соответствующему предприятию Группы по указанным контактным данным. Помимо вышеизложенного предприятия Группы имеют право передавать личные данные органам надзора, следственным и правоохранительным органам, а также третьим лицам, если соответствующая обязанность исходит из закона.

Срок обработки личных данных

Предприятия Группы могут обрабатывать ваши личные данные так долго, как это необходимо для поддержания клиентских отношений или прочих равнозначных отношений между предприятием Группы и вами или до тех пор, пока вы не отзовете свое согласие на обработку личных данных, или в налоговых и правовых целях – до наступления сроков, вытекающих из закона.

Прямой маркетинг и исследования степени удовлетворенности

С вашего согласия предприятия Группы могут использовать предоставленные вами личные данные, чтобы передавать вам информацию о выгодных предложениях, кампаниях и предложениях, а также проводить исследования степени удовлетворенности. Если вы больше не желаете получать непосредственные предложения, то вы имеете право в любой момент отозвать согласие на обработку личных данных, последовав инструкциям, приведенным в сообщении прямой почтовой рассылки, или связавшись с тем предприятием Группы, от непосредственных предложений которого вы хотите отказаться.

На веб-сайтах предприятий Группы используются файлы cookie. Файл cookie – это небольшой текстовой файл, который браузер автоматически сохраняет на используемое пользователем устройство. Файлы cookie используются для сбора информации касательно того, как пользователь пользуется веб-сайтом, с той целью, чтобы обеспечивать пользователю лучший пользовательский опыт.

На веб-сайтах используются следующие файлы cookie:

 • сеансовые файлы cookie, которые позволяют пользоваться веб-сайтом;
 • постоянные файлы cookie, которые запоминают те выборы, которые клиент делает на веб-сайте;
 • файлы cookie первой и/или третьей стороны, благодаря которым пользователю демонстрируется подходящая реклама и предложения;
 • аналитические файлы cookie третьей стороны, позволяющие оптимизировать маркетинговые коммуникации.

Пользователь может удалить и/или заблокировать сохраненные на его устройство файлы cookie, изменив соответствующие настройки своего браузера. Если не использовать файлы cookie, веб-сайт может работать некорректно и/или часть функций может быть недоступна пользователям.

Помимо использования аналитических файлов cookie на веб-сайтах используются пиксельные теги (pixel tags, web-beacons), с помощью которых отслеживание пользование веб-сайтом. При этом не обрабатываются те данные, которые позволяют установить личность.

Неперсонифицированная обработка данных

При посещении вами веб-сайтов предприятий Группы предприятия Группы могут собирать неперсонифицированные данные, как например, дата и время посещения веб-сайта, скачанная с веб-сайта информация, информация о названии браузера и операционной системе, провайдере и прочая аналогичная информация. Предприятия Группы обрабатывают эти данные анонимно, и данные используются с целью улучшения функциональности веб-сайта.

Видеозаписи

В магазинах и торговых салонах предприятий Группы с целью защиты лиц и имущества установлено видеонаблюдение. Ответственным обработчиком получаемой в результате ведения видеонаблюдения видеозаписи и обрабатываемых на видеозаписи личных данных является принадлежащий к Группе владелец камер видеонаблюдения.

Доступ ко всем видеозаписям имеют только те лица, которые наделены правом ознакомляться с видеозаписями исходя из своих трудовых обязанностей.

Видеозаписи хранятся, как правило, не более 30 календарных дней, кроме случаев, когда необходимость более длительного хранения связана с процедурой, ведущейся в отношении лиц и имущества, или же обусловлена установленным в законе более длительным сроком.

Передача личных данных в страны, находящиеся за пределами Европейского союза или Европейской экономической зоны

Предприятия Группы могут передавать личные данные третьим странам (странам, которые не входят в Европейский Союз или Европейскую экономическую зону) только в том случае, если для этого имеется законное основание. При обработке личных данных предприятия Группы могут задействовать международных поставщиков услуг или партнеров, и в таком случае предприятия Группы обеспечивают, чтобы имелось законное основание для передачи данных, и чтобы данные защищались в соответствии с применяемым правом.

Профилирование

Предприятия Группы могут использовать ваши личные данные и статистические данные о покупках для проведения профильного анализа, чтобы лучше понимать ваши ожидания и исходя из этого предлагать вам лучшие товары и услуги. Предприятия Группы не принимают никаких решений, имеющих правовое значение, в отношении вас по результатам профилирования.

Ваши права в связи с обработкой ваших личных данных

Вы имеете право в любое время запросить свои личные данные у того предприятия Группы, которому вы передали свои личные данные, потребовать от него внести исправления в ваши личные данные и перенести их, а также удалить ваши личные данные.

Заявления, связанные с обработкой ваших личных данных, просим подавать в электронном виде специалисту по защите данных Tallinna Kaubamaja Grupp по адресу электронной почты dpo@kaubamaja.ee или тому предприятию Группы, которому вы передали свои личные данные, используя для этого вышеуказанные контактные данные. С целью обеспечения безопасности обработки личных данных ваше заявление должно быть подписано с помощью цифровой подписи.

Предприятия Группы имеют право не удовлетворить ваше заявление, если невозможно установить подлинность вашей личности или передача личных данных небезопасна. Группа имеет право отказаться удовлетворить ваше заявление об удалении личных данных, если обязательство обработки личных данных вытекает из действующего договора, закона либо обработка необходима для составления, предъявления или защиты правовых требований в связи с защитой лиц и имущества.

Внесение изменений в политику конфиденциальности

Группа имеет право в любой момент внести изменения и дополнения в политику конфиденциальности. Действующая политика конфиденциальности всегда доступна на веб-сайтах предприятий Группы.

Предъявление жалоб

Если вы считаете, что какое-то предприятие Группы при обработке личных данных нарушает ваши права, вы имеете право в любой момент обратиться к этому предприятию Группы, используя вышеуказанные контактные данные, к специалисту по защите данных TKM Grupp по адресу электронной почты dpo@kaubamaja.ee, в Инспекцию по защите данных (www.aki.ee) или в суд.

Политика безопасности TKM Grupp обновлена 18.06.2020.