TKM Grupp AS privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel TKM Grupp AS töötleb oma äritegevuses isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide, aktsionäride, koostööpartnerite, tööle kandideerijate, veebilehe külastajate jms isikute suhtes.

Isikuandmete töötlemisel lähtub TKM Grupp kehtivatest õigusaktidest ja andmekaitse parimatest praktikatest, et tagada andmete seaduslik, läbipaistev ja turvaline töötlemine kogu andmete elutsükli vältel.

TKM Grupp AS andmekaitsetingimused


TKM Grupi ülese püsikliendiprogrammi Partnerkaart kasutamisel kohalduvad Teie isikuandmete töötlemisele lisaks täiendavad andmekaitsetingimused.

Isikuandmete töötlemine Partnerprogrammis