Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku otsused 26.03.2015

26.03.2015

26. märtsil 2015. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 31 913 348 häält, so 78,35% kõikidest häältest.

Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja AS 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 31 874 115 hääle ehk 99,88% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2014. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2014 on 342 907 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 535 045 tuhat eurot ning puhaskasum 20 295 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada 31 913 348 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2014. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum                           67 736 tuhat eurot
2014. aasta puhaskasum                                            20 295 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2014     88 031 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,40 eurot aktsia kohta                 16 292 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist   71 739 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 13. aprill 2015 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 14. aprillil 2015 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nimetada 31 903 762 hääle ehk 99,97% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS-i 2015. – 2017. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.

4. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine

31 908 448 hääle ehk 99,98% poolthäälega valida seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 19.05.2015.a. Tallinna Kaubamaja AS-i nõukogu liikmeteks alates 20.05.2015.a. järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder ja Gunnar Kraft.

Jätkata nõukogu liikmete tasustamist senises määras: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 1 200 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 1 000 eurot kuus.

5. Ärinime ja põhikirja muutmine

Kinnitada 31 913 113 hääle ehk 100,00% poolthäälega uueks ärinimeks Tallinna Kaubamaja Grupp AS. Seoses ärinime muutmisega muuta põhikirja § 1 punkti 1 ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon, milles § 1 punkt 1 sätestada järgnevalt: „Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimi on Tallinna Kaubamaja Grupp AS.“