Tallinna Halduskohtu otsus Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjate müügimaksu tagastusnõuete osas

31.03.2015

Tallinna Kaubamaja AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu summas 3,27 miljonit eurot. Kuna Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsustega jäeti Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjate müügimaksu tagastusnõuded rahuldamata, on Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjad esitanud tagastusnõuetega seoses tehtud Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsuste peale kaebused Tallinna Halduskohtule.

Tallinna Halduskohus tegi 31.03.2015 kohtuotsuse, millega jättis rahuldamata AS Viking Motors, AS TKM King ja OÜ TKM Beauty Eesti kaebused Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsuste peale, millega keelduti müügimaksu tagastamisest kokku summas 0,21 miljonit eurot. Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjad näevad põhjust vaidluse jätkamiseks ja esitavad apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu otsuse peale ringkonnakohtule.

Selver AS ja Kaubamaja AS kaebuste menetlus, mis hõlmab ka aktsiisikauba müügilt tasutud müügimaksu, oli Tallinna Halduskohtu otsusel vahepeal peatatud kuni aktsiisikaupu puudutava Euroopa Kohtu lahendi jõustumiseni kohtuasjas C-553/13. Euroopa Kohus tegi 5. märtsil 2015 nimetatud kohtuasjas otsuse, millest tuleneb, et eelviidatud perioodil Tallinnas kehtinud müügimaks ei olnud kooskõlas aktsiisidirektiiviga ning müügimaksu kogumine aktsiisikaupade müügilt ei olnud õiguspärane. Kuigi Euroopa Kohus ei otsusta siseriiklikke kohtuasju, andis ta eelviidatud otsuses selge seisukoha selles, et müügimaksu koguti aktsiisikaupadelt vastuolus Euroopa Liidu õigusega, täpsemalt aktsiisidirektiiviga. Nimetatud Euroopa Kohtu otsusest tulenevalt on Tallinna Halduskohus tänaseks uuendanud menetluse aktsiisikaupu puudutavate Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjate kaebuste osas.

Tallinna Kaubamaja AS informeerib börsi müügimaksu tagastusnõuetega seotud kohtuvaidluste olulistest sammudest börsi reglemendis sätestatud korras.