Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjate ühinemine

01.03.2015

Tallinna Kaubamaja AS avaldas 11.12.2014 börsiteate, milles teatas Viking Security AS (ühendav ühing) ja Topsec Turvateenused OÜ (ühendatav ühing) ühinemisest.

Viking Security AS ja Topsec Turvateenused OÜ ühinemisotsused on vastu võetud 20.01.2015 ning ühinemine kanti äriregistrisse 26.02.2015.

Vastavalt 11.12.2014 sõlmitud ühinemislepingule on Topsec Turvateenused OÜ õigusjärglaseks Viking Security AS ning kogu Topsec Turvateenused OÜ vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse tervikuna üle Viking Security AS-ile. Ühinemisega seoses kustutati äriregistrist Topsec Turvateenused OÜ. Ühinemise tulemusel ühendava ühingu aktsiakapital ei muutu.