Halduskohtu otsus Tallinna reklaamimaksu tagastusnõude osas

01.12.2015

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 25.08.2014 börsiteate reklaamimaksu tagastusnõuete esitamise kohta. 11.02.2015 ja 21.05.2015 teavitasime kohtu otsustest Pärnus ja Tartus tasutud reklaamimaksu osas. 30.11.2015 tehti teatavaks ka otsus Tallinnas tasutud reklaamimaksu tagastusnõude osas. Tallinna Halduskohus jättis rahuldamata Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete kaebuse Tallinna Linnavalitsuse maksuotsuste peale, millega keelduti perioodil 1. juuni 2011 kuni 1. juuli 2014 tasutud reklaamimaksu tagastamisest.

Tallinna Halduskohus leidis, et kuigi Riigikohtu praktika näeb ette, et kõik avalik-õiguslike rahaliste kohustuste olulised elemendid peavad olema sätestatud seaduses, ei saa seda seisukohta siiski kohalikele maksudele laiendada. Reklaamimaksu alase õigussuhte elemendid ei pea kohtu hinnangul olema seaduses kindlaks määratud, kuna põhiseadus näeb kohalikule omavalitsusele ette õiguse seaduse alusel kehtestada ja koguda makse. Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtted kavatsevad kohtuotsuse edasi kaevata.