Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjate ühinemine

22.12.2015

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 16.11.2015 börsiteate, milles teatas Viking Security AS (ühendav ühing) ja Digisilm Videovalve OÜ (ühendatav ühing) ühinemisest.

Viking Security AS ja Digisilm Videovalve OÜ ühinemisotsused on vastu võetud 17.11.2015 ning ühinemine kanti äriregistrisse 23.12.2015.

Vastavalt 16.11.2015 sõlmitud ühinemislepingule on Digisilm Videovalve OÜ õigusjärglaseks Viking Security AS ning kogu Digisilm Videovalve OÜ vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse tervikuna üle Viking Security AS-ile. Ühinemisega seoses kustutati äriregistrist Digisilm Videovalve OÜ. Ühinemise tulemusel ühendava ühingu aktsiakapital ei muutu.