Tütarettevõtjate ühinemine

15.11.2015

Tallinna Kaubamaja Grupp AS teavitas 08.07.2015 börsi 100% Digisilm Videovalve OÜ osade omandamisest tütarettevõte Viking Security AS poolt. Tehinguga täiustati Viking Security AS elektrooniliste hoiatus-, valvamis- ja jälgimissüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldusega seotud teenuseid.

Efektiivsuse tõstmise huvides on kavas ühendada gruppi kuuluvate turvaettevõtete tegevus, milleks viiakse läbi ühinemine, kus Viking Security AS (ühendav ühing) ühendab endasse Digisilm Videovalve OÜ (ühendatav ühing). Täna allkirjastati ülalmainitud ühinemisega seonduv ühinemisleping. Ühinemise registreerimine äriregistris leiab aset tõenäoliselt detsembris 2015.

Ühendatud ettevõte jätkab kvaliteetsete turvateenuste osutamist. Tekkiv sünergia võimaldab pakkuda klientidele veelgi paremaid ja täiuslikumaid lahendusi ning jätkata ettevõtte senist edukat kasvu.