Aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumine ja sellel osalemine

18.03.2021

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus on 22. veebruaril 2021 kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 19. märtsil 2021. aastal algusega kell 11:00 Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Korraline üldkoosolek ei ole avalik koosolek ega avalik üritus Vabariigi Valitsuse korralduste mõistes, mille korraldamine on keelatud ning seega Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korraline üldkoosolek toimub üldkoosoleku kokkukutsumise teates avaldatud ajal ja kohas, kuid arvestades järgnevaid erisusi ja soovitusi.

Lisainfo: Aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumine ja sellel osalemine