Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

29.03.2021

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (väärtpaberi lühinimi TKM1T, ISIN kood EE0000001105) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 06.04.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 01.04.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS maksab dividendi 0,60 eurot aktsia kohta 09.04.2021.

Lisainfo: Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev