Tallinna Kaubamaja Grupp läks üle roheenergiale

01.09.2021

Alates 1. septembrist läksid TKM Grupi ettevõtted üle roheenergiale. See tähendab, et Grupile kuuluvatel kaubandus-, lao- ja tootmispindadel, mida on Eestis ja Lätis kokku 183 243 ruutmeetrit, tarbitav elekter on täielikult toodetud taastuvatest energiaallikatest.

„Jätkusuutlikkuse teemad on kõigis meie Grupi ettevõtetes olulisel kohal. Eesmärgiks on tehnoloogia arenguga tekkivate võimaluste kasutamine meie tegevuse ökoloogilist jalajälje vähendamiseks,“ sõnab TKM juhatuse esimees Raul Puusepp. „Jae- ja hulgikaubanduses tegutsemine on võrdlemisi energiamahukas. Oleme kaardistanud olulisimad energiatarbijad, et suunata ettevõtete investeeringud rohkem sinna, kus meie keskkonnamõju on suurim. Näiteks kasutame müügisaalides LED valgustust, uuendasime Kulinaaria külmasüsteeme ja süsteemiautomaatikat,“ räägib Puusepp lisades, et ka Selverid lähevad järk-järgult üle säästlikuma tehnoloogiaga külmasüsteemidele. „Käesoleval aastal valmis täiesti uus Kulinaaria tootmishoone, mis võimaldab märkimisväärselt vähendada nii energiakulu kui ka toiduraiskamist. Uus tehnoloogia võimaldab vähendada ressursikadu ning veelgi suurendada kvaliteeti, pikendades seejuures toodete säilivusaegasid,“ selgitab Puusepp. Tema sõnul on Grupi jätkusuutlikkuse valdkonna strateegiliste tegevuste planeerimise peamiseks eesmärgiks luua püsivaid lahendusi. „Vaid läbimõeldud, töötavate ja pikaajaliste lahendustega jõuame soovitud tulemuseni ning keskkond saab päriselt hoitud. Oleme pikemaajalisemaks eesmärgiks seadnud viia ettevõtete tegevuse jalajälg kooskõlla Pariisi kliimaleppega leides puhtamaid ja nutikamaid tehnoloogiaid ning suurendades taastuvenergiaallikate kasutamist,“ ütleb Raul Puusepp.

Grupi jätkusuutlikkuse koordinaator Erika Pihl selgitab, et Grupi rohelise energia sertifikaat tähendab seda, et tarbime oma ettevõtete pindadel 100% tuulest ja veest toodetud elektrienergiat ning toetame sellega taastuvate energiaallikate laialdasemat kasutamist. „Grupi keskkonnamõju vähendamiseks on oluline analüüsida kõiki protsesse. Elektrienergia puhul kindlasti jätkame energia säästmiseks lahenduste otsimist, kuna suures pildis on iga samm oluline. Näiteks ainuüksi Tartu Kaubamaja aastane elektrienergia tarbimine vähenes ligi 600 000KWh, kui võeti kasutusele LED valgustus. See on võrreldav umbes 200 Eesti keskmise majapidamise aastase elektrienergia tarbimisega. Praeguseks on juba suur osa Grupi ettevõtetest läinud üle LED valgustusele. Kuigi elektrienergia tarbimine ruutmeetri kohta on küll Grupi-üleselt aasta-aastalt oluliselt vähenenud, leiame, et parima tulemuse annab roheenergia ja säästlike lahenduste kooskasutamine. Just see tagab pikaajalise keskkonnahoiu ning on samm edasi Grupi kliimaeesmärkide täitmiseks.“