Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete reklaamimaksu tagastusnõuete menetlused

18.05.2016

Tallinna ja Tartu Halduskohtud on jätnud Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete Tallinnas, Tartus ja Pärnus tasutud reklaamimaksu tagastusnõuded rahuldamata (börsiteated 11.02.2015, 21.05.2015 ja 01.12.2015). Vaidlustasime kõik nimetatud esimese astme kohtuotsused ringkonnakohtus. Tallinna Ringkonnakohus jättis 31.03.2016 otsusega apellatsioonkaebuse Pärnu linnavalitsusega peetavas vaidluses rahuldamata. 29.04.2016 esitasime nimetatud ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse Riigikohtusse. Börsiteate avaldamise hetkeks ei ole teada, kas Riigikohus võtab kaebuse menetlusse.

Tartu Ringkonnakohus jättis 16.05.2016 otsusega apellatsioonkaebuse Tartu linnavalitsusega peetavas vaidluses rahuldamata. Kavatseme esitada nimetatud ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Tallinnas tasutud reklaamimaksu tagastusnõude asjas ei ole Tallinna Ringkonnakohus veel kohtuistungit määranud.