Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete müügimaksu tagastusnõuete menetlused

09.05.2016

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,27 miljonit eurot.

Tallinna Halduskohus rahuldas Selver AS ja Kaubamaja AS kaebused Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsuste peale osaliselt, asudes seisukohale, et maksuotsused tuleb tühistada osas, millega määrati müügimaks tehingutelt, mille esemeks olid aktsiisikaubad (börsiteade 27.07.2015). Selver AS ja Kaubamaja AS vaidlustasid halduskohtu otsuse ulatuses, milles kaebused jäeti rahuldamata (mitteaktsiisikaubad). Halduskohtu otsuse vaidlustas algselt ka Tallinna linn leides, et aktsiisikaupadelt oli müügimaksu kogumine seaduslik. Tänaseks on Tallinna linn halduskohtu otsuse vaidlustamisest loobunud ning teinud uued otsused, millega rahuldas Kaubamaja AS müügimaksu tagastusnõude aktsiisikaupadelt kokku summas 21 tuhat eurot ja Selver AS kokku summas 297 tuhat eurot. Lisaks müügimaksu tagastamisele on Tallinna linn taotluse korral kohustatud tasuma intressi üle 124 tuhande euro. Vaidlused seoses Kaubamaja AS ja Selver AS müügimaksu tagastusnõuetega jätkuvad mitteaktsiisikaupade osas Tallinna Ringkonnakohtus.

Tallinna Halduskohus jättis rahuldamata AS Viking Motors, AS TKM King ja OÜ TKM Beauty Eesti kaebused Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsuste peale, millega keelduti müügimaksu tagastamisest kokku summas 210 tuhat eurot (börsiteade 01.04.2015). Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjad vaidlustasid halduskohtu otsuse ringkonnakohtus. Tallinna Ringkonnakohus jättis 09.05.2016 otsusega apellatsioonkaebuse rahuldamata. Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtted analüüsivad veel põhjalikumalt, kuid tõenäoliselt esitavad kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale.