Tallinna Kaubamaja AS pikendas tütarettevõtete Selver AS nõukogu volitusi ja moodustas Kulinaaria OÜ nõukogu

22.04.2014

Tallinna Kaubamaja ASi tütarettevõtte Selver ASi nõukogu liikmed on Andres Järving (nõukogu esimees), Enn Kunila, Jüri Käo ja Raul Puusepp. Seoses viidatud nõukogu liikmete volituste lõppemisega on Tallinna Kaubamaja AS ainuaktsionärina otsustanud pikendada kõigi tänaste nõukogu liikmete volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 20.04.2014.

Tallinna Kaubamaja ASi tütarettevõtte Selver ASi tütarettevõttele Kulinaaria OÜ moodustatakse nõukogu. Kulinaaria OÜ ainuosanik Selver AS otsustas 21.04.2014 muuta põhikirja, mis sätestab nõukogu olemasolu. Ühtlasi otsustati moodustada Kulinaaria OÜ nõukogu koosseisus Andres Järving, Enn Kunila, Jüri Käo, Raul Puusepp ja Kristi Lomp. Nõukogu liikmed on valitud 3-aastaseks ametiajaks ning nende volitused algavad alates põhikirja uue redaktsiooni jõustumisest (st. äriregistri kande tegemisest).