Tallinna Halduskohtu otsus Selver AS Pärnu reklaamimaksu tagastusnõude osas

20.05.2015

20.05.2015 jättis Tallinna Halduskohus (Pärnu kohtumaja) rahuldamata Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte Selver AS kaebuse Pärnu Linnavalitsuse otsuse peale, millega keelduti perioodil 1. juuni 2011 kuni 1. juuli 2014 tasutud reklaamimaksu tagastamisest summas 25 tuhat eurot.

Kaebus esitati põhjendusega, et reklaamimaksu regulatsioon on vastuolus põhiseadusega ning Riigikohtu praktikaga, mis näevad ette, et kõik avalik-õiguslike rahaliste kohustuste olulised elemendid peavad olema sätestatud seaduses. Reklaamimaksu puhul aga olid mitmed olulised elemendid nagu maksu määr ja selle arvestamise alused jäetud kohaliku omavalitsuse kindlaks määrata. Tallinna Halduskohus leidis, et kuigi Riigikohtu praktika ja seadus näevad ette, et kõik avalik-õiguslike rahaliste kohustuste olulised elemendid peavad olema sätestatud seaduses, ei saa seda seisukohta siiski kohalikele maksudele laiendada. Selver AS kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata.