Harju Maakohtu otsus Selver AS suhtes

28.04.2015

29.04.2015 toimus Harju Maakohtus kriminaalasja 1-14-3730 kohtuotsuse väljakuulutamine. Harju Maakohus mõistis Selver AS-i süüdi KarS § 400 lg 4 järgi ja mõistis ettevõttele rahalise karistuse summas 2 956 000 eurot, millest kohesele ärakandmisele kuuluks kohtuotsuse jõustumise korral 295 600 eurot ning muus osas jäetaks karistus täitmisele pööramata, kui Selver AS ei pane ühe aasta pikkuse katseaja jooksul toime tahtlikku kuritegu. Tallinna Kaubamaja Grupp AS rõhutab, et tegemist on jõustumata kohtuotsusega, mille Selver AS täies ulatuses vaidlustab nii materiaal- kui ka menetlusnormide olulise rikkumise pärast. Selver AS kinnitab, et ei ole sõlminud ega sõlmi ka tulevikus ühtegi kartellikokkulepet.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 29.04.2014 börsiteate süüdistuse esitamise kohta tütarettevõttele Selver AS. Süüdistuse väitel leppisid Selver AS, Rimi Eesti Food AS, Maxima Eesti OÜ, Prisma Peremarket AS, AS Helter-R ja AS Liviko kokku teatud viinade jaehindade tõstmises 2009. aastal ning ettevõtteid süüdistati karistusseadustiku § 400 lg 4 järgi kvalifitseeritud teo toimepanemises. Selver AS on kogu protsessi vältel pidanud prokuratuuri süüdistust alusetuks ja mõistetamatuks, sest Selver AS ei ole konkurentidega mingeid hinnakokkuleppeid kunagi sõlminud.