2020. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

12.07.2020

Tallinna Kaubamaja Grupi 2020. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 171,0 miljonit eurot, jäädes sellega aasta varasemale alla 5,8%. I poolaasta müügitulu oli 346,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2019. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 344,9 miljonit eurot, 0,5%. Kontserni 2020. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum 5,8 miljonit eurot, mis jäi ligi kolmandiku alla eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile. Kontserni 2020. aasta 6 kuu puhaskasum oli 4,1 miljonit eurot, mis jäi alla eelmise võrreldava perioodi tulemusele samuti ligi kolmandiku. Maksueelne kasum oli I poolaastal 9,9 miljonit eurot, kahanedes aasta varasemaga võrreldes 21,7%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2020. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 5,8 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,5 miljonit eurot.

Lisainfo: 2020. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused