Tallinna Ringkonnakohtu täielikult õigeksmõistev otsus Selver AS suhtes

20.01.2016

Tallinna Ringkonnakohus tühistas 20.01.2016 otsusega kohtuasjas nr 1-14-3730 Selver AS-i ja tema endise töötaja Tiiu Valgu suhtes maakohtu poolt varasemalt tehtud süüdimõistva otsuse ja mõistis Selver AS-i kasuks välja õigusabikulud. Selver AS avaldab tema ja endise töötaja suhtes tehtud ringkonnakohtu otsuse suhtes siirast heameelt.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 29.04.2014 börsiteate süüdistuse esitamise kohta tütarettevõttele Selver AS ja 29.04.2015 börsiteate Harju Maakohtu süüdimõistva kohtuotsuse kohta. Selver AS vaidlustas Harju Maakohtu otsuse täies ulatuses ringkonnakohtus. Süüdistuse väitel leppisid Selver AS, Rimi Eesti Food AS, Maxima Eesti OÜ, Prisma Peremarket AS, AS Helter-R ja AS Liviko kokku teatud viinade jaehindade tõstmises 2009. aastal ning ettevõtteid süüdistati karistusseadustiku § 400 lg 4 järgi kvalifitseeritud teo toimepanemises. Selver AS on kogu protsessi vältel pidanud prokuratuuri süüdistust alusetuks ja mõistetamatuks, sest Selver AS ei ole konkurentidega mingeid hinnakokkuleppeid kunagi sõlminud.