Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte juhatuse ja auditikomitee liikmete volituste pikendamine

19.12.2016

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme volitusi. Nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Peeter Kütt, tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 11.01.2017. Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS tegeleb Tallinna Kaubamaja Grupp AS-ile kuuluva kinnisvara haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade välja rentimisega.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu otsuse kohaselt jätkavad auditikomitee liikmetena Andres Järving (esimees), Jüri Käo, Gunnar Kraft, Kaia Salumets ja Kristo Anton. Nende volitusi pikendati kolmeks aastaks alates 25.01.2017. Tallinna Kaubamaja Grupi Auditikomitee on nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes.