Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete mitteaktsiisikauba müügimaksu tagastusnõuete menetlused

29.06.2016

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,27 miljonit eurot. Aktsiisikaupadelt tasutud müügimaksu on Tallinna linn otsustanud tagastada. Vastavalt 10.05.2016 börsiteatele vaidlused jätkusid mitteaktsiisikaupade osas – Kaubamaja AS ja Selver AS müügimaksu tagastusnõuete menetlus Tallinna Ringkonnakohtus ning AS Viking Motors, AS TKM King ja OÜ TKM Beauty Eesti plaanisid kaevata edasi Tallinna Ringkonnakohtu 09.05.2016 otsuse Riigikohtusse. Vastav kassatsioonikaebus esitati Riigikohtule 08.06.2016.

Tallinna Ringkonnakohus jättis 30.06.2016 otsusega Kaubamaja AS ja Selver AS apellatsioonkaebuse rahuldamata. Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtted kõigi ringkonnakohtu järeldustega ei nõustu ja esitavad kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale.