Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 18.03.2024

18.03.2024

18. märtsil 2024. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 51 asuvas Viking Motors’i esinduses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 269 053 häält, so 71,86% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 81 aktsionäri.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 29 124 679 hääle ehk 99,51% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023 on 691 508 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 947 257 tuhat eurot ning puhaskasum 37 424 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada 29 267 403 hääle ehk 99,99% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 03. aprillil 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 08. aprillil 2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine, uue nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine
Seoses osade nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega ning eesmärgiga ühtlustada nõukogu liikmete volituste tähtajad, kutsuda 29 027 579 hääle ehk 99,17% poolthäälega alates 20.05.2024.a tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS senine nõukogu terves koosseisus ning valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 20.05.2024 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo (isikukood 36511160272), Enn Kunila (isikukood 35003190254), Gunnar Kraft (isikukood 36403160286), Meelis Milder (isikukood 35804054210) ja Kristo Anton (isikukood 37605250302). Maksta nõukogu esimehele tasu 4 200 eurot ja nõukogu liikmetele tasu 3 500 eurot kuus.

4. Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirja ja ärinime muutmine
Muuta 29 268 853 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS ärinime ja sellega seoses kinnitada põhikirja uus redaktsioon, kus uueks ärinimeks on TKM Grupp AS.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 02.04.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.
Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on alates 19.03.2024 võimalik vaadata SIIT.