Tallinna Kaubamaja Grupi kolmanda kvartali müügitulu kasvas 5,0%

12.10.2022

Tallinna Kaubamaja Grupi kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 216,5 miljonit eurot, mis ületas aasta varasemat müügitulu 5,0%. Üheksa kuu müügitulu oli 628,4 miljonit eurot, kasv on võrreldes 2021. aastaga 4,0%. Grupi 2022. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 7,8 miljonit eurot, mis oli 38,2% nõrgem eelmisest aastast. Grupi 2022. aasta üheksa kuu puhaskasum oli 18,9 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta tulemusele alla 7,1%. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 23,3 miljonit eurot, see vähenes aasta varasemaga võrreldes 5,3%.

„Kolmanda kvartali märksõnad olid kõrge inflatsioon ja energiakulude kasv. Ehkki  palgakasvu tõttu ei ole elanikkonna ostujõud nii järsult vähenenud, on tarbijad muutunud ostude tegemisel ettevaatlikuks. Arvestades keerulist majandusolukorda ja survet müügimarginaalile võib tänu hoolikale planeerimisele ja olukorraga kohanemisele müügitulu mõõduka kasvuga rahule jääda,“ rääkis Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp. „Märkimisväärne on Grupi soojuse- ja elektrikulu ligi kolmekordne kasv kolmandas kvartalis, mis tekitab surve kasumile. Sõjaline oht Euroopale ja energiajulgeoleku ebastabiilne seis mõjutab äritegevust iga päev. Selline olukord on tinginud kulude kiire kasvu, mille jaehindadesse ülekandmine ei ole täiel määral võimalik ega mõistlik. Kiirete hinnatõusude vältimiseks vaadatakse üle kõik protsessid ja püütakse leida kohti energia kokkuhoiuks. Uute kaupluste osas peetakse silmas energiatõhusate lahenduste kasutamist. Näeme, kuidas energiakulude kasv on sundinud mitmeid kohalikke väiketootjaid oma tegevust lõpetama, samuti sulgevad uksi kaubanduskeskustes olevad kohvikud ja teised väikeettevõtted. See avaldab pikaajaliselt olulist mõju kaubanduskeskkonna mitmekesisusele,“ tõdes Puusepp.

„Jätkusuutlikke ja energia kokkuhoiule suunatud põhimõtteid järgitakse Grupi kõigis ettevõtetes. Kolmandas kvartalis tegime ettevalmistusi Tallinna lähedal Tabasalus uue ligi 2000 m2 Selveri kaupluse avamiseks. Kauplusesse on planeeritud kõige nüüdisaegsemad ja keskkonnasäästlikumad tehnoloogilised lahendused. Kogu külmapark on CO2-põhisel külmasüsteemil, mis võimaldab energiat ligi viiendiku võrra kokku hoida. Olulised tehnoloogilised muudatused on ka küttesüsteemis ja veekasutuses. Ehitustööd lõppesid Pirita Selveri katusele päikeseenergiapargi rajamiseks. Sarnane park on lähiajal plaanis rajada ka Viimsi Keskuse katusele,“ rääkis Puusepp. „Lisaks tegeletakse Grupis pidevalt  digilahenduste efektiivsemaks muutmisega. Augustis sai valmis Partnerkaardi äpp, mis aitab muuhulgas märkimisväärselt vähendada paberist ostutšekke ja muudab ostmise Grupi jaekauplustes oluliselt mugavamaks. Partnerkaardi äpp täidab kõiki Partnerkaardi funktsioone, töötab nii ostupuldi kui ka maksevahendina. Oktoobri alguseks oli Partnerkaardi äpi laadinud alla pea 90 000 inimest,“ lisas Puusepp.

Loe edasi siit: 2022. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused