Tallinna Halduskohtu otsus Selver AS ja Kaubamaja AS müügimaksu tagastusnõuete osas

26.07.2015

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,27 miljonit eurot. Kuna Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsustega jäeti Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjate müügimaksu tagastusnõuded rahuldamata, on Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjad vaidlustanud tagastusnõuetega seoses tehtud Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsused kohtus.

Tallinna Halduskohus tegi 24.07.2015 kohtuotsuse, millega rahuldas Selver AS ja Kaubamaja AS kaebused Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsuste peale osaliselt. Tallinna Halduskohus asus seisukohale, et maksuotsused tuleb tühistada osas, millega määrati müügimaks tehingutelt, mille esemeks olid aktsiisikaubad. Selver AS ja Kaubamaja AS näevad põhjust vaidluse jätkamiseks ringkonnakohtus ulatuses, milles kaebused jäeti rahuldamata.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS informeerib börsi müügimaksu tagastusnõuetega seotud kohtuvaidluste olulistest sammudest börsi reglemendis sätestatud korras.