Riigikohus ei andnud menetlusluba Selver AS-i kassatsioonile

07.06.2017

15.12.2016 tegi Tallinna Ringkonnakohus otsuse, millega jättis jõusse Harju Maakohtu 29.04.2015 süüdimõistva otsuse Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtja Selver AS suhtes (börsiteade 16.12.2016). Selver AS, olles veendunud, et pole rikkunud ühtegi seadust, kaebas vastava otsuse edasi Riigikohtusse. 

Eile, 7.06.2017, teatas Riigikohus, et ei anna menetlusluba Selver AS-i kassatsioonkaebusele. Sellega on Tallinna Ringkonnakohtu ja Harju Maakohtu varasemad lahendid jõustunud alates 7.06.2017. Selver AS kinnitab jätkuvalt, et ei ole sõlminud kartellikokkuleppeid, mistõttu on Riigikohtu otsus meile ootamatu, kuid Selver AS täidab oma kohustused vastavalt kohtuotsustele.