Riigikohtu määrus Selver AS-i puudutava Riigiprokuratuuri määruskaebuse menetlusse võtmise kohta

28.03.2016

Tallinna Ringkonnakohus tühistas 20.01.2016 määrusega kohtuasjas nr 1-14-3730 Selver AS-i ja tema endise töötaja Tiiu Valgu suhtes maakohtu poolt varasemalt tehtud süüdimõistva otsuse ja mõistis Selver AS-i kasuks välja õigusabikulud. Riigiprokuratuur esitas viidatud õigeksmõistva kohtumääruse peale määruskaebuse Riigikohtule. Riigikohus otsustas täna, 28.03.2016, võtta Riigiprokuratuuri määruskaebus menetlusse. Riigikohus teeb oma lahendi tõenäoliselt käesoleva aasta jooksul.

Selver AS peab jätkuvalt prokuratuuri süüdistust alusetuks ja mõistetamatuks, sest Selver AS ei ole konkurentidega mingeid hinnakokkuleppeid kunagi sõlminud ning jääb lootma Riigikohtu poolsele ainuõigele õigeksmõistvale otsusele.