Grupisisene restruktureerimine

07.07.2022

Tallinna Kaubamaja Grupp kavandab alljärgneva grupisisese restruktureerimine läbiviimist 2022. aastal, mille käigus ühinevad kaks Grupi tütarettevõtjat ja koondatakse Grupi finantsteenuste osutamine ühte tütarettevõtjasse.

Selver AS ja TKM King AS ühinemine

Tallinna Kaubamaja Grupp avaldas 20.07.2020 börsiteates, et eesmärgiga korrastada ettevõtete struktuuri, eraldatakse muu hulgas jalatsikaubanduses hulgi- ja jaemüük eraldi ettevõtjatesse. 10.09.2021 börsiteates avaldati, et Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtja TKM King AS sulgeb järk-järgult 2022. aasta jooksul kingamüügile spetsialiseerunud ABC KING ja SHU füüsilised poed. Käesolevaks ajaks on TKM King AS jaekauplused suletud ja TKM King AS olemasolev hulgikaubanduse ärisuund ühendatakse Selver AS-iga. Eelnevast tulenevalt ei ole vajalik algselt kavandatud TKM Hulgikaubanduse OÜ asutamine.
TKM King AS-i varad, õigused ja kohustused antakse tervikuna üle Selver AS-ile. Ühinemise eesmärgiks on nii jalatsite kui ka teiste peamiselt supermarketi segmendile mõeldud tööstuskaupade maaletoomise koondamine Selverisse. Ühinevad äriühingud, Selver AS ühendava ühinguna ja TKM King AS ühendatava ühinguna, on mõlemad Tallinna Kaubamaja Grupi 100%-lised tütarettevõtjad. Ühinemine on kavas läbi viia 2022. aastal. Selver AS juhatuse liikmena jätkab tänane juhatuse liige Kristi Lomp. Selver AS nõukogu koosseisus jätkavad Andres Järving (esimees), Jüri Käo, Enn Kunila ja Raul Puusepp. TKM King AS juhatuse liige Anne-Liis Ostov Grupi kosmeetikaettevõtete TKM Beauty OÜ ja TKM Beauty Eesti OÜ juhatuse liikmena ja Grupi turundusdirektorina.

Kuukaardi käitise võõrandamine TKM Finants AS-ile

Käesoleval ajal pakutakse Grupi lojaalsusprogrammi Partnerkaart raames klientidele personaalset ostulimiiti, mis võimaldab Partnerkaardi ja Partner pangakaardi omanikel sooritada oste Grupi ettevõtete kauplustes ning e-poodides tasudes jooksva kuu ostude eest arvega järgmise kuu alguses (Kuukaart). Grupi finantsteenuste osutamine on otsustatud edaspidi koondada ühte tütarettevõtjasse, TKM Finants AS-i. Sellega seoses võõrandab Tallinna Kaubamaja Grupp Kuukaardi teenusega seotud käitise TKM Finants AS-ile. Käitise võõrandamine on kavas augustis 2022 ning sellega ei kaasne Kuukaardi klientidele muutuseid nendega sõlmitud lepingute tingimustes.
Grupi 100%-lisele tütarettevõtjale TKM Finants AS on käesolevaks ajaks väljastatud krediidiandja tegevusluba ning kavandatud toiminguga laiendatakse TKM Finants AS poolt pakutavate finantsteenuste portfelli. Käesoleval ajal toimub klientidele veelgi suuremat ostumugavust võimaldavate täiendavate finantsteenuste ettevalmistamine. Kavandatu kohaselt hakkab TKM Finants AS pakkuma eraisikutele ka järelmaksuteenuseid.

Grupi struktuuri korrastamine ei oma mõju grupi konsolideeritud majandustulemusele. Käitise võõrandamine ei ole käsitletav olulise osaluse võõrandamisena NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi osa “Nõuded Emitentidele” tähenduses ega avalda olulist mõju Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontserni tegevusele. Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.