Audiitorteenuse hange

29.04.2018

Tallinna Kaubamaja Grupp AS koostöös enamusosalust omava ettevõtete grupiga NG Kapital OÜ (edaspidi nimetatud koos Grupp) kuulutab välja hanke 2019. – 2021. majandusaastate aastaaruannete auditeerimiseks. Hanke tulemusena sõlmitakse teenusleping pakkujaga, kelle pakkumus vastab hanke kvalifitseerimistingimustele ning katab kõige paremini Grupi vajadused teenuse osas.

Grupp väljastab hankedokumendid kõigile selleks soovi avaldanud audiitorettevõtjatele üheaegselt 7. mail 2018. Vabas vormis sooviavaldus hankedokumentide väljastamiseks tuleb saata e-kirjaga aadressile hange@kaubamaja.ee hiljemalt 7. maiks 2018 kella 10:00-ks. Avalduses tuleb näidata e-posti aadress, millele hankedokumente soovitakse saada. Hiljem saadetud sooviavaldused on Grupil õigus jätta läbi vaatamata.

Grupp ootab kirjalikku pakkumust hiljemalt 17. maiks 2018 kella 10:00-ks üksnes aadressile hange@kaubamaja.ee. Pakkumuse jõudmisel aadressile hange@kaubamaja.ee saab pakkumuse saatja selle kohta e-posti teel kinnituse ning pakkumuse koopia esitamine täiendavalt mõnel muul e-posti aadressil võib kaasa tuua pakkumuse hankelt kõrvaldamise.

Küsimuste korral palume võtta ühendust Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i finantsdirektori Marit Vooremäega, e-post Marit.Vooremae@kaubamaja.ee.