2014. aasta IV kvartali ja 12 kuu müügitulemused

07.01.2015

Tallinna Kaubamaja kontserni 2014. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 533,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2013. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 498,7 miljonit eurot, 6,9%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 143,8 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,0%. Müügitulu kasv vastas kontserni ootustele.

Supermarketite ärisegmendi 2014. aasta esialgne konsolideeritud müügitulu oli 366,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 6,9%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 97,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,2%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu kasvas IV kvartalis 1,2%, aasta kokkuvõttes kahanes võrreldav müügitulu 0,7%.

Kaubamajade ärisegmendi 2014. aasta müügitulu 92,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,9%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 28,0 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 3,8%. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2014. aasta müügitulu oli 4,6 miljonit eurot, kasvades möödunud aastaga võrreldes 1,2%. Sellest IV kvartalis oli müügitulu 1,6 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta vastavast perioodist 2,5%.

Autokaubandussegmendi 2014. aasta müügitulu oli 57,7 miljonit eurot. Müügitulu ületas 20,1% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 16,9%. Neljanda kvartali 13,9 miljoni euro suurune müügitulu jäi aasta varasemale müügitulule alla 1,3%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 14,2%.

Jalatsikaubanduse segmendi 2014. aasta müügitulu oli 13,3 miljonit eurot, vähenes aastaga 9,4%. IV kvartalis oli käive 3,1 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2013. aasta sama perioodiga 22,4%.

Kinnisvarade ärisegmendi 2014. aasta kontserniväline müügitulu oli 3,3 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 1,1%. IV kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot, vähenes eelmise aastaga võrreldes 10,3%.